Projektist

Samsung Digipöörde all mõistetakse personaalsete nutiseadmete (tahvel- ja sülearvutite või nutitelefonide) laiapõhjalist ja igapäevast rakendamist erinevate õppeainete õppetöös. Projektis osaleb 8 pilootkooli üle Eesti, kes saavad edaspidi teenäitajateks teistele oma piirkonna koolidele. See koduleht on tehtud projekti tulemuste hindamise jaoks. Projektist meie koolis ja tehtud tööst saab pikemalt lugeda siin: http://vvgdigipoore.weebly.com/ (Previous või Varasemad nupu abil saab lugeda ka vanemaid postitusi)

Advertisements

22 thoughts on “Projektist

 1. Suurest huvist osalesin 13. novembril Valga Vene Gümnaasiumi digipöörde projekti lahtiste uste päeval. Kuulasin projekti tutvustust ja osalesin erinevates tundides. Olen meeldivalt üllatunud, kui hästi ja õhinal õpilased nendes tundides kaasa töötasid kasutades tänapäevast digitehnoloogiat. Minu arust oli märkimisväärne ka veel see, et tunnid olid seotud igapäeva elu ja kogukonna tegemiste ning õppeprogrammis ettenähtud teemadega. Olen tõsiselt vaimustunud.
  Valga linnavalitsuse kultuurinõunik Merce Mäe.

  Meeldib

 2. Valga Vene Gümnaasiumi kogu kollektiiv ja õpilased on väga tublid, oma innustunud tegevusega on nad suutnud “digiusku” pöörata kõik, kes nende ümber ja kõrval on ning levitada oma teadmisi, oskusi ka teistele haridusasutustele. Vahva!

  Meeldib

 3. Olete väga tublid ja ettevõtlikud. Hea ülevaate Teie asutuses tehtud digipöörde projektist sain läbi esitluse, mille viis läbi Eva Tšepurko Valga Linnavalitsuse infotunnis. Mei on Teilt palju eeskuju võtta ja õppida. Loodame tulevikus areneda antud valdkonnas läbi Teie kogemuste ja näpunäidete.

  Lugupidamisega,
  Valga lasteaed Buratino direktor Merle Kaar

  Meeldib

 4. Antud projekt on suurepärane võimalus areneda noortel väga mitmekülgselt. Tänapäeva ühiskonnas on suur mõju tehnikal ja tehnikaarengul ning kui kool toetab selle kasutamist on noorel inimesel sellest kasu nii edasistel õpingutel kui tööturul. Lisaks on õppimine kordades huvitavam ja mitmekülgsem. Olen väga uhke, et Valga linnas sellina asi toimub ning kadestan, et oma põhikooli- ja gümnaasiumi ajal sellist võimalust polnud.

  Edaspidiseks edu soovides,
  Valga Linnavalitsuse spordi- ja noorsootöö vanemspetsialist

  Meeldib

 5. Teie ettevõtlikkus innustab nii suuri kui väikesi kasutama digivahendeid erinevates tegevustes. Meeldiv ja igati hariv oli osaleda oma lasteaia meeskonnaga Teie poolt korraldatud Nuti Keelekümbluse konverentsil Kääriku Spordikeskuses. Töötubades jagus huvitavat ja silmaringi avardavat tegevust kõikidele. Nutikaid ideid edaspidiseks!
  Edu soovides,
  Valga lasteaed Walko direktor Riina Vähi

  Meeldib

 6. Lapsevanemana leian, et Valga Vene Gümnaasium on astunud suure sammu õpilastele vastu ja loonud võimaluse õppida selles keskkonnas, mis on lastele meelepärane ning atraktiivne. Minu Valga Põhikoolis õppiv laps saab sellest projektist osa läbi nutilabori tegemiste ja ma loodan, et taolised tegemised jõuaksid veelgi jõulisemalt teistesse Valga linna koolidesse.
  Valga Vene Gümnaasium on oma uuenduslikes tegemistes hästi nähtav ja kuuldav.
  Palju edu teile!

  Meeldib

 7. Valgas noortele on väga vaja teadmist, et me ei ole ääremaa, et huvitavaid ja kaasaegseid tegemisi ning tahtmist täis õpetajaid jagub ka siia. Seda on Eva Tšepurko tõestanud, et meil Valga Vene Gümnaasiumis on see kõik olemas. Ma soovin raugematut indu ja edu edaspidiseks!
  Valga lasteaed Kaseke direktor Maila Rajamets

  Meeldib

 8. Lp. Valga Vene Gümnaasiumi pere!
  Olete palju jõudnud! Teie tarmukus on inspireeriv.
  Näppisin teie äppe. Ei tegele küll õpetamisega, aga mulle tundub, et nii õppida on mõnus.
  Ikka edu soovides
  Valga Keskraamtukogu direktor Endla Schasmin

  Meeldib

 9. Tänapäeva lapsed on väga huvitunud digitehnoloogiast, meil on hea meel, et Valga Vene Gümnaasium võimaldab õpilastel kasutada digiseadmeid tundides.Oleme kooli tegemistega kursis ja soovime ka ise kõik seda Teilt veel õppida. Jõudu!

  Meeldib

 10. 4. detsembril lõpeb Digipöörde projekt. Aga meie koolis see võib-olla alles algab. Miks algab? Sest meie õpetajate peas toimus tõepoolest tõeline pööre.
  Selle lühikese aja jooksul õppisime tegema seda, mis meeldib lastele ja mis on huvitav nii lastele kui täiskasvanutele. Ja kui meie selle ära juba õppisime, siis hakkame seda ka edasi arendama.
  Eva Tšepurko, meie kooli infotehnoloog, pühendunud inimene, haaras sellesse projekti kõiki- õpetajaid, õpilasi, lapsevanemaid ja kogu linna.
  Tänu Digipöördele avastasime uued meetodid ja võimalused. Me juba võitsime!
  Suurt toetust näitab üles ka Valga linnavalitsus.
  4. detsembril, projekti viimasel päeval, kui saab teatavaks projekti võitja, kes saab Samsungilt 10 000 eurot, ootame me moraalset toetust Valga linnalt ja ka oma naabritelt Valka linnast.

  Meeldib

 11. Veebi- ja nutilahenduste arendusega tegeleva ettevõtte Greaton juhina on mul ääretult hea meel, et Valga linnas on kool, kes peab oluliseks pakkuda suurepärast lisandväärtust meie IT tulevikule. Tegemist on ju valdkonnaga, milles töötamine ei eelda alati füüsilist kohalolekut ja see loob oluliselt suurema võimaluse teha tööd seal, kus Sulle seda teha meeldib.

  Olles üks vähestest selles regioonis sellel alal tegutsevatest ettevõtetest on mul selle üle ainult hea meel ja pean oluliseks kooli ja ettevõtte vahelist koostööd. Soovin, et sarnane ettevõtmine jõuaks ka teistesse Valgamaa ja Eesti koolidesse.

  Nutikat pealhakkamist ja edu!

  Meeldib

 12. Valga Vene Gümnaasium on projektis osalemisega muutunud palju lähedasemaks nii sisemiselt kui ka kogu linnarahvaga. Pidavad uudisvood Digipöörde projekti tegevustest on avanud paljude Valgalaste silmad ja suurendanud nende teadlikkust nii nutiseadmete kasutamisest kui koolis toimuvast. Olen väga uhke Valga Vene Gümnaasiumi kollektiivi tegemiste üle.

  Jõudu ja innovaatiliste iideede jätkumist soovides,

  Lauri Drubinš
  aselinnapea

  Meeldib

 13. Valga Vene Gümnaasium ning selle kooli õpilased ja õpetajad on kõik väga tublid! Digipööre on kindlasti väga julge ettevõtmine koolile mis saab tulevikus olema eeskujuks ka teistelegi koolidele. Kes käivad koolis? Ikka lapsed ja neile on selline õppimisviis väga huvitav ja leidlik!

  Palju häid ideid ja ettevõtmisi soovides,
  Marvin Mägi

  Meeldib

 14. Kolme Valga Vene gumnaasiumi õpilaste lapsevanemana , ma olen väga õnnelik ,et meie kool võtab osa proektis Digipööre.Minu pojad käivad robootika ja nutilabori ringis ja nad suure huviga rääkivad mulle, mida nad teevad tundides ja kuidas see on huvitav nende jaoks. Meie koolipere õpilastel avanes suur võimalus teha kaks asja koos : töötada ja puhkata. Minu lapsed ei istu nii sama tahvelarvutites, vaid teevad erinevad nutilabori kodutöid , mis on nende jaoks uus. Digipööre andis võimalust mitte ainult lastele vaid ka nende vanematele. Meie võttsime osa kursustes , kus meid õpetati kuidas töötada tahvelarvutitega ja nüüd ka minu naine, näiteks, saab rääkida lastega arvutite teemadel, koos uurida ja saada midagi uut teada. Ma olen väga uhke , et meie lapsed saavad teha QR Koode, teha viktoriine teistele lastele , konstrueerida midagi lego’st jne.

  Vitali Masnits
  Valga Vene Gümnaasiumi hoolekogu esimees

  Meeldib

 15. Jelena Laul, endine VVG direktor
  Mul on väga hea meel, et projekt, mille alustamise juures olin, on edukalt käima lainud.
  See on super, et hoogu ja indu on saanud nii lapsed, õpetajad kui ka lapsevanemad. See on kaasaegse kooli suurepärane võimalus, tekitada huvi õpilastes õppimise vastu ja arvestada nende isiksuslikke omadusi neid edasi arendades.
  Indu ja edu projekti edukaks lõpetamiseks ja digipöörde jätkamiseks!
  Jelena Laul

  Meeldib

 16. Head kolleegid Valga Vene Gümnaasiumis. Te teete suurt ja tänuväärset tööd ning olete meile innustajaks kaasaegsete õppemeetodite rakendamisel ja tehniliste vahendite kasutamisel.
  Valga Muusikakooli õpetajate nimel
  Tiia Parmo

  Meeldib

 17. Valga Vene Gümnaasiumi ettevõtlikkus huvitavaid projekte koolielu rikastamiseks läbi viia on muljetavaldav. 13. novembril toimunud digipöörde lahtiste uste päeval oli näha kui õhinapõhiselt toimusid tunnid nutiseadmeid kasutades. Õhinal olid asja juures nii õpetajad kui õpilased. Kahtlemata on eriti esimeses kahes kooliastmes koolirõõmu suurendamiseks ja tunni mängulisuse suurendamisel tänapäevased tehnikasaavutused heaks abiks.
  Õpetajad-õpilased näitasid, kuidas saab lihtsate vahenditega lõimida erinevaid aineid või end kehalise kasvatuse tunnis kõrvalt vaadata.
  Jõudu, häid ideid ja ettevõtlikkust selle projekti lõpuleviimiseks ja uutekski!

  Valga Gümnaasiumi juhtkonna nimel
  Rudo Lilleleht
  õppejuht

  Meeldib

 18. Esimest korda elus osalesin kodanikupäeva tähistamisel, mis oli korraldatud nutiaktusena! Väga huvitavas ja tehnoloogiat osavalt kasutavas vormis tähistasime Eesti Vabariigi kodanikupäeva. Kõik aktusel osalejad said läbi nutiseadme interaktiivselt osaleda ja päeva lõpus palju tarkust juurde! Edu ja head teiste Valga koolide digipöördesse nakatamist soovides,

  Kalev Härk
  Valga linnapea

  Meeldib

 19. Mul kui lapsevanemal on väga hea meel, et Valga linnas tegeletakse selliste asjadega.Kindlasti on see koolile ja projekti eestvedajatele suur tunnustus.
  Edu ja jaksu uutele digipööretele.
  Piret Granovskaja
  SA Valga Sport

  Meeldib

 20. Käisime Valga Vene Gümnaasiumis külas ja oleme vaimustuses õpetajate-õpilaste ettevõtlikkusest ja julgetet plaanidest. Inspireerituna teie tegemistest otsustasime kaasajastada ka kaugõppegümnaasiumi digitaristut. Ostsime11 tahvelarvutit.
  Edu edaspidiseks.

  Helle Ritso
  Valga Kaugõppegümnaasiumi direktori kt

  Meeldib

 21. Head kolleegid Valga Vene Gümnaasiumis!

  Te olete teinud väga lühikese ajaga ära suure arenguhüppe oma tegevustes ja mõttemaailmas. Ka kooli kodulehekülg on saanud täiesti uue näo ja sisu, mis selgelt räägib digiajastuga kaasaminekust.
  Arvan, et kõige suuremad muutused ja võidud seisavad Teile veel tegelikult ees.
  Olete omaks võtnud esimesed sisulised metoodilised muutused õppetöö läbiviimisel, käes on esimesed kogemused ja esimesed tagasisided, mida oskate juba kolleegidega jagada. Nüüdseks on Teil praktilised kogemused ja teadmised muutuste sisseviimisest kooli õppekavva, kooli arengukavva ning lapsevanemate mõttemaailma. Jõudu selleks! Olete omandanud suure meeskonnatöö kogemuse kaasates ka õpilasi ja mis oluline, neid ja nende nõuandeid kuulates. Olete omaks võtnud teadmise, et õpetaja ei ole enam see, kes jagab teadmisi, vaid see, kes õpetab teadmiste omandamise kunsti ja juhib õppimist.
  Toetage üksteist, kuulake õpilasi ja lapsevanemaid. Rääkige oma tegemistest ning õpetades kolleege, saavutate veel paremad tulemused.
  Jõudu digipädevuste jagamisel ning digitaristu arendamisel!

  Endine kolleeg
  Valga Põhikooli direktor
  Hannely Luik-Stogov

  Meeldib

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s